Търсене:
  


Условия за ползване

Настоящите общи условия съдържат правила за работа и потребление на уебсайта http://www.podarak-biju.com/ и правила за работа между Степ ООД и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта съгласие с Общите условия.

Фирмата притежава лиценз от Министерстфото на финансите за търговия с благородни метали и скъпоценни
 камъни. Всички продукти, садържащи благородни метали са внесени официално на територията на
 Република България и са маркирани от НАП.

Магазин "Подарък Бижу" е уебсайт за електронна търговия – виртуален ресурс в интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

1. Регистрация

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в "Подарък Бижу" - магазин стоки, клиентът трябва:

1. Да е попълнил вярно електронната регистрационна форма.

2. Да се е съгласил с настоящите Общи условия.

2. Съгласие

С отбелязване в полето "Съгласен съм с Условия за ползване" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

3.Публикуване на информация за стоките в Купи Бижу магазин

Степ ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

4. Условия за поръчка на стоки

Поръчването на определена стока става след потвърдена регистрация на клиент. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор в смисъла на ЗЗД клиента и Степ ООД, в съответствие с описаните в настоящия документ Условия за ползване и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване на цената му. Част от офертите са придружени със снимков материал.

Указаната цена на отделната стока е с включен ДДС и е за 1 брой.

При поръчката клиентът задължително посочва изискваните данни, чрез които е възможно да се установи обратна връзка от наша страна.

Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва Степ ООД със задължението за изпълнение на доставката.

След получаване на поръчката Степ ООД извършва проверка за валидността на данните от регистрацията.

5. Условия и начини за плащане

След получаване на поръчка от клиент се извършва проверка за валидността й. Клиента се задължава да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка, да осигури достъп и възможност за получаване на стоката, да получи вещта, да посочи избраният от него начин на плащане.

Ако изберете начин на плащане чрез PayPal, сменете валутата в Евро от клетката в горната лява част на сайта.

Приемаме плащане и с БИТКОЙНИ. Чрез BitPay, автоматично ще бъдат изчислени необходимите биткойни за заплащане на стоката, по реалния курс към лева.

Плащането можете да извършите с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ /чрез посочен от Вас куриер/ след доставка и преглед на стоката, и по БАНКОВ ПЪТ.

Банкови сметки на СТЕП ООД: Юробанк И ЕФ ДЖИ България АД

В ЛЕВА:BIC:BPBIBGSF, IBAN: BG83BPBI79261060337901

В EURO: BIC: BPBIBGSF, IBAN: BG65BPBI79261460337901

6. Условия за доставка

Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

Поръчаната от клиента стока се доставя в срок до 3 работни дни на посоченият адрес при условие, че адресът е актуален, а поръчката е потвърдена.

Ако клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в регламентирания срок, поръчката се счита за невалидна и Степ ООД се освобождава от задължението да извърши доставката.

В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения адрес, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите по транспорта се заплащат при получаване на стоката.

Заплащането на дължимата цена на стоката става чрез превод на сумата по банков път или наложен платеж.

Ако трето лице се ангажира с приемането ,потвърждаването и получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, то се задължава да заплати формираната цена за стоката и доставката.

Извършваме и международни доставки по тарифите на Булпост

7. Отказ за получаване на поръчана стока

В срок 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката от Вас, можете да се откажете от закупените стоки. Съхранявайте безопасно получените стоки, тяхното качество и опаковки по време на този срок. В случай, че желаете да се откажете от закупените стоки, следва да ни върнете обратно предадените стоки в състоянието, в което сте ги получили, в опаковката, в която нормално се предлагат в търговската мрежа и със съпровождащата ги документация, в противен случай, връщането на стоката става след договаряне на обезщетение за евентуалното намалените на потребителските свойства на стоката.

Клиент, поръчал стока от електронния магазин на http://www.podarak-biju.com/, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, в следните случаи:

1. Ако при транспортирането стоката е повредена

2. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката

3. Ако не е спазен обявеният срок за доставка

4. При условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ

Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само и единствено в момента на доставката

Рекламации се приемат, както следва:

1.В срок от 24 часа от получаването на стоката, ако са налице недостатък или несъотвествие, установени при обикновен преглед на стоката

2.Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 3 работни дни след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.

8. Ограничения

* Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите му с изключение на ограниченията, описани в настоящите Общи условия и други общовалидни ограничения.

* Ако регистирани потребители или случайни посетители на сайта го претоварват с фиктивни заявки или по какъвто и да било друг начин, Степ ООД си запазва правото да налага рестрикции за достъп до сайта и по IP адреси, както и да предявява искове за нанесени щети от неправомерно ползване.

* Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

9. Поверителност

Степ ООД гарантира пълна конфиденциалност на личните данни. Личната информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ няма да бъде публикувана, освен ако той изрично не е разрешил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.

10. Обезщетения

Клиентът е длъжен да обезщети Степ ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката. Клиентът е длъжен да обезщети Степ ООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.


Назад
Вашият IP адрес е: 3.226.72.194
Copyright © 2024 Купи Подарък. Powered by Zen Cart., Template ByNodesigns